Proiectul INCAS - Erasmus+

Proiectul INCAS

Impactul sporit în plasamentele internaționale de lucru

Cercetările au arătat că participarea la mobilitate, experiența de a trăi și de a lucra într-o altă țară conduce la oportunități mai mari de angajare. Eurobarometrul privind mobilitatea spune că 59% dintre persoanele fără serviciu care au părăsit țara de origine au găsit un loc de muncă în decurs de 12 luni în altă țară. Totuși, participarea la mobilitatea internațională reprezintă o provocare mai mare pentru tinerii defavorizați, cu participarea a mai puțin de 8%.

INCAS vizează tinerii dezavantajați, în vârstă de 18-30 ani, care se confruntă cu bariere multiple în calea incluziunii sociale și economice. Beneficiile plasamentelor de muncă internaționale pot fi dramatice - mărturia unui beneficiar KA1 de la Doncaster College din Marea Britanie a descris experiența ca fiind "schimbătoare de viață".

INCAS vizează triunghiul următorilor actori implicați - cursanți, profesori/formatori și mentori își propun să îmbunătățească calitatea acestor experiențe de învățare prin mobilizare adaptând resursele, metodele, sistemele și instrumentele existente la nevoile individuale ale cursanților defavorizați.

Cele mai bune practici selectate sunt îmbunătățite într-o manieră mai angajată și practică și oferă:

Instrumente de mobilitate SCE, instrumentele și resursele existente adaptate la nivelele tehnice ale secolului 21 pentru elevi, profesori/formatori, mentori,  la locul de muncă.

Sistemul de calitate a mobilității SCE, instrumente și resurse adaptate la niveluri tehnice ale secolului 21 pentru cei care învață în prezent, pentru profesori/formatori, mentori la locul de muncă.

Materiale e-learning, pentru cursanți, profesori/instructori și mentori pentru a sprijini plasarea pe piața internațională.

SCE Baza de date pentru mobilitate, pentru cursanți, profesori/instructori și mentori la locul de muncă, pentru a sprijini plasarea pe piața internațională

Aplicația mobilă INCAS, aplicația de telefonie mobilă pentru înregistrarea, monitorizarea și evaluarea în curs.Increasing Impact in International Work Placements

Research has shown that participation in mobility, the experience of living and working in another country, leads to greater employment opportunities. The Eurobarometer  on mobility says that  59% of people without work who moved country found a job within 12 months. However to participate in international mobility is a greater challenge for disadvantaged young people, with less than 8% taking part. 

INCAS targets disadvantaged young  people, aged 18-30 years who face multiple barriers to social and economic inclusion. The benefits of international work placements can be dramatic – testimony from a KA1 beneficiary at  Doncaster College UK described the experience as “life-changing”.

 INCAS targets the triangle of actors  – learners, teachers/trainers, and work based mentors &  aims to enhance the quality of such mobility learning experiences by tailoring existing resources, methods, systems and tools to the individual needs of disadvantaged learners. 

The selected best practices are improved in a more engaging and practical manner and provide:

SCE Mobility Toolboxes
existing tools and resources adapted to 21st century technical levels for learners, teacher/trainers, work based mentor

SCE Mobility Quality System
existing tools and resources adapted to 21st century technical levels for learners, teacher/trainers, work based mentor

E-learning material
for learner, teacher/trainer and work mentor to support international work placement

SCE Mobility Showcase Database
for learner, teacher/trainer and work mentor to support international work placement

INCAS Mobility App
mobile phone app for ongoing recording, monitoring and assessment

2 comentarii:

  1. Best casinos in Florida - DrMCD
    Best casinos 영주 출장마사지 in Florida · 계룡 출장마사지 Fairfield, FL · Hard Rock 나주 출장마사지 Hotel & Casino 제천 출장마사지 at Fairfield · Harrah's Tampa Bay Casino · Harrah's 경산 출장안마 Atlantic City

    RăspundețiȘtergere
  2. Slingo Games - Sign up now and play for real money right from your
    Slingo 출장안마 is one of https://access777.com/ the most popular and gri-go.com popular slots on the market today. Enjoy classic, traditional slots ventureberg.com/ from the comfort of your home with https://septcasino.com/review/merit-casino/ our

    RăspundețiȘtergere