INCAS - a doua întâlnire internațională a proiectuluiA doua întâlnire a reprezentanților proiectului INCAS internațional s-a încheiat! Proiectul este implementat de parteneri din Anglia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia și România, ultima țară fiind reprezentată de asociația noastră. Partenerii proiectului s-au întrunit la 6 și 7 iunie 2019 la Sopot (Polonia). De această dată reprezentanții Școlilor  A Doua Șansă din Franța și Suedia s-au alăturat echipei noastre.

Participanții au avut ocazia să-și împărtășească experiența profesională, folositoare în dezvoltarea rezultatelor proiectului. 

Echipa de proiect a lucrat intens la finalizarea setului de instrumente care urmează să fie utilizat în etapa de  implementare și evaluare a plasamentelor internaționale de lucru.

Întâlnirea a fost o ocazie de a face schimb de experiențe, de idei de cooperare în viitor. Echipa de proiect de la CKU Sopot a organizat o vizită la Gdańsk. Reuniunea fructuoasă a dat grupului puterea de a continua munca intensă!

Următoarea întâlnire va fi în octombrie 2019, în Portugalia.

INCAS – second international project meeting

The second partner meeting of the representatives of international INCAS project is over! The project is implemented by partners from England, Ireland, Italy ,Poland, Portugal and Romania. Project Partners met on 6 and 7th of June 2019 in Sopot (Poland). This time representatives from Second Chance Schools from France and Sweeden joined our team.

Participants had an opportunity to share their professional experience, helpful in the development of project results. The project team worked intensively on the finalisation of the toolkit to be used in the preminary, implementation and evaluation stage of international work placements.

The meeting was an opportunity to exchange experiences, ideas for further project cooperation. The project team from CKU Sopot organized visit to Gdańsk. The fruitful meeting gave the group strength to continue the intensive work !

We are looking forward to the next meeting in October, this time in Portugal


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu