A doua întâlnire a reprezentanților proiectului INCAS internațional s-a încheiat! Proiectul este implementat de parteneri din Anglia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia și România, ultima țară fiind reprezentată de asociația noastră. Partenerii proiectului s-au întrunit la 6 și 7 iunie 2019 la Sopot (Polonia). De această dată reprezentanții Școlilor  A Doua Șansă din Franța și Suedia s-au alăturat echipei noastre.

Participanții au avut ocazia să-și împărtășească experiența profesională, folositoare în dezvoltarea rezultatelor proiectului. 

Echipa de proiect a lucrat intens la finalizarea setului de instrumente care urmează să fie utilizat în etapa de  implementare și evaluare a plasamentelor internaționale de lucru.

Întâlnirea a fost o ocazie de a face schimb de experiențe, de idei de cooperare în viitor. Echipa de proiect de la CKU Sopot a organizat o vizită la Gdańsk. Reuniunea fructuoasă a dat grupului puterea de a continua munca intensă!

Următoarea întâlnire va fi în octombrie 2019, în Portugalia.

Proiectul INCAS

Impactul sporit în plasamentele internaționale de lucru

Cercetările au arătat că participarea la mobilitate, experiența de a trăi și de a lucra într-o altă țară conduce la oportunități mai mari de angajare. Eurobarometrul privind mobilitatea spune că 59% dintre persoanele fără serviciu care au părăsit țara de origine au găsit un loc de muncă în decurs de 12 luni în altă țară. Totuși, participarea la mobilitatea internațională reprezintă o provocare mai mare pentru tinerii defavorizați, cu participarea a mai puțin de 8%.

INCAS vizează tinerii dezavantajați, în vârstă de 18-30 ani, care se confruntă cu bariere multiple în calea incluziunii sociale și economice. Beneficiile plasamentelor de muncă internaționale pot fi dramatice - mărturia unui beneficiar KA1 de la Doncaster College din Marea Britanie a descris experiența ca fiind "schimbătoare de viață".

INCAS vizează triunghiul următorilor actori implicați - cursanți, profesori/formatori și mentori își propun să îmbunătățească calitatea acestor experiențe de învățare prin mobilizare adaptând resursele, metodele, sistemele și instrumentele existente la nevoile individuale ale cursanților defavorizați.

Cele mai bune practici selectate sunt îmbunătățite într-o manieră mai angajată și practică și oferă:

Instrumente de mobilitate SCE, instrumentele și resursele existente adaptate la nivelele tehnice ale secolului 21 pentru elevi, profesori/formatori, mentori,  la locul de muncă.

Sistemul de calitate a mobilității SCE, instrumente și resurse adaptate la niveluri tehnice ale secolului 21 pentru cei care învață în prezent, pentru profesori/formatori, mentori la locul de muncă.

Materiale e-learning, pentru cursanți, profesori/instructori și mentori pentru a sprijini plasarea pe piața internațională.

SCE Baza de date pentru mobilitate, pentru cursanți, profesori/instructori și mentori la locul de muncă, pentru a sprijini plasarea pe piața internațională

Aplicația mobilă INCAS, aplicația de telefonie mobilă pentru înregistrarea, monitorizarea și evaluarea în curs.